החומש הראשון לפי החלוקה היהודית לסדרים:  |  רשימת תפוצה  |  יצירת קשר דרך האתר  |  יצירת קשר במייל  |  קישורים שימושיים  |  כתבו עלינו  |  תוכנה להמרה בין החלוקות  |  אודות  
 
תגובות: -1
צפיות: -1
 
 
השקפת העולם של חז"ל על החטאים ממקמת אותם במרחב של אמון הבורא בברואיו. זאת לעומת ההשקפה המבוטאת בחלוקה לפרקים.

בס"ד היחס לחטא העגל – בחלוקה היהודית ובחלוקה לפרקים. נושא פרק לב בחומש שמות הוא "חטא העגל". הפרק מתחיל בבקשת העם מאהרון לעשות להם אלוהים, ומסתיים במגיפה שהגיעה כעונש על החטא. ההתמקדות בחטא ובכישלון מאפיינת את החלוקה לפרקים. חטא האדם בגן עדן קיבל את פרק ג בבראשית, ומעשה דינה בשכם קיבל את פרק לד שם. נוסיף בהערה, הפרק מתחיל בפסוק השני של הפרשה בה הוא נמצא. מלבד האיסור להתחיל שם קריאה בתורה יש בקביעה זו התעלמות ממשמעות החלוקה לפרשיות [פתוחות וסתומות] ומההבנה שהחלוקה לפרשיות היא חלוקת של תוכן. כפי שמובא ברש"י בתחילת חומש ויקרא. לעומת תפיסת עולם זו עומדת ההשקפה של חלוקת הסדרים. המרחב שנקבע על ידי הסדרים מתחיל בטוב, באמונה שהיסוד הוא טוב, ממשיך בתיאור הנפילה ומסיים בתיאור הדרך לתיקונה. נעיין בחלוקה היהודית הכוללת את חטא העגל. סדר כד בחומש שמות כולל 4 פרשיות: א. הראשונה [פרשה סתומה קכג] עוסקת בבחירת הקב"ה את האומנים שיבנו את המשכן. ב. השנייה [פרשה פתוחה קכד] מדגישה שבניית המשכן אינה דוחה את השבת. ג. השלישית [פרשה סתומה קכה] פותחת בנתינת לוחות הברית אל משה ומתארת את חטא העגל. ד. הרביעית [פרשה פתוחה קכו] עוסקת בדיבור בין הקב"ה למשה בעקבות חטא העגל. היא מסתיימת בפסוק המודיע שה' ניחם על הרעה. וזהו סיומו של סדר כד. סדר כד כולו מתאר את שאירע בשמיים, כשמשה עדיין נמצא בהר סיני, עטוף ברוחניות ומנותק מכל הגשמיות. הוא מתאר את תפקיד המתפלל, מסירות נפש להצלת עם ישראל תוך התחייבות לעשות את הדרוש על מנת לתקן את הקילקול ולהחזיר את העם לתהליך המלכת ה' בעולם. סדר כה עוסק במימוש התחייבות זו על ידי משה. סדר כה כולל 5 פרשיות: א. הראשונה [פרשה פתוחה קכז] פותחת בירידת משה עם הלוחות, בשבירתן ובהענשת החוטאים. ב. השנייה [פרשה סתומה קכח] עוסקת בהתרחקות הקב"ה [ושלחתי לפניך מלאך] ומשה ממחנה ישראל והקמת אוהל מועד [שאינו המשכן] מחוץ למחנה. ג. בשלישית [פרשה פתוחה קכט] מתחילה ההתקרבות. ה' מקבל את בקשת משה שהוא ילך עמם ולא מלאך. ד. ברביעית [פרשה פתוחה קל] יש הבטחה לגילוי קירבה מיוחדת. ה. ובחמישית [פרשה פתוחה קלא] משה עולה לקבל את הלוחות השניים. סדר כה כולו מתאר את פעילות משה להתמודד עם התוצאות ההרסניות של חטא העגל, הסייעתא שקיבל מה'. הצלחת עשייתו סוגרת את המעגל והוא מביא לישראל את הלוחות השניים. לסיכום, הכישלון אירע, החטא נעשה ואין להמעיט בחומרתו. יחד עם זאת, הקב"ה נותן את הלוחות למשה גם אחרי שהוא מודיע לו על החטא! משה יורד מהר סיני עם לוחות הברית כאמירה שלמרות החטא הקשר עם התורה לא נותק! נכון, יש לשבור את הלוחות ולעשות תיקון גדול אך בסופו יקבלו ישראל את הלוחות השניים. ועל כך אנו מודים לה' בכל בוקר, שהוא מחזיר לנו את נשמתנו כי רבה אמונתו בנו. אשמח לתגובות והארות: בצלאל אריאל beariel@gmail.com חטא העגל בסדרים ובפרק.pdf