החומש הראשון לפי החלוקה היהודית לסדרים:  |  רשימת תפוצה  |  יצירת קשר דרך האתר  |  יצירת קשר במייל  |  קישורים שימושיים  |  כתבו עלינו  |  תוכנה להמרה בין החלוקות  |  אודות  
 
תגובות: -1
צפיות: -1
 
 
השם המסורתי של התנ"ך ביהדות הוא 'עשרים וארבעה הספרים'. בחלוקה המצויה היום ישנם 39 ספרים. כיצד נוצר הפער? לקריאה לחצו כאן.

בדיחה יהודית מספרת על תלמידים שנסעו לקברי צדיקים. בבית הקברות הראשון אמר להם המורה: "אתם יודעים תלמידים חביבים, כאן קבור שמואל הנביא שכתב את ספר שמואל". המשיכו התלמידים בדרכם והגיעו לבית קברות נוסף. עצר אותם המורה ואמר: "דעו לכם תלמידיי שכאן קבור שמואל הנביא שכתב את ספר שמואל". שאל אותו תלמיד: "כיצד זה ייתכן?" חייך המורה וענה: "שם קבור שמואל א' ופה קבור שמואל ב'..." וברצינות:ספרי שמואל, מלכים, עזרא ודברי הימים חולקו על ידי הנוצרים לשני ספרים כל אחד. למשל: שמואל א' ושמואל ב', ספר עזרא הפך לעזרא ונחמיה. ספר תרי עשר חולק לשנים עשר ספרים שונים. * ספר שמואל כיחידה אחת מדבר על תקופת מלכותם של שאול ודוד. הנוצרים חילקו את שמואל לשני ספרים בדיוק בנקודת התפר שבין מלכות שאול לתחילת מלכות דוד. חלוקת הספר לשניים בנקודה זו הינה הגיונית. ניתן לראות שיש פרשה פתוחה וההפסקה אינה באמצע נושא. אם כי עדיין צריך לזכור שחז"ל ראו בו ספר אחד. * בספר מלכים הסיפור מורכב יותר. אם נסתכל היכן מסתיים מלכים א' ומתחיל מלכים ב' לא נצליח להבין מדוע בחר המחלק להפסיק דווקא באמצע העניין:"אחזיהו בן אחאב מלך על ישראל בשמרון בשנת שבע עשרה ליהושפט מלך יהודה; וימלך על ישראל שנתיים: ויעש הרע בעיני ה' וילך בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל: ויעבד את הבעל וישתחוה לו; ויכעס את ה' אלוקי ישראל ככל אשר עשה אביו: (מלכים ב פרק א) "ויפשע מואב בישראל, אחרי מות אחאב: ויפל אחזיה בעד השבכה בעליתו אשר בשמרון- ויחל; וישלח מלאכים ויאמר אליהם לכו דרשו בבעל זבוב אלהי עקרון אם אחיה מחלי זה:" {ס}היחידה שקראנו כעת היא יחידה שלמה שכן היא מהווה בדיוק פרשייה אחת; יש רווח לפניה ורווח לאחריה.הפרשייה הקודמת מדברת על מלכות יהושפט והפרשייה שלאחריה מדברת על נבואת אליהו בדבר מות אחזיה.ביחידה בה אנו עוסקים מסוכמת תקופת מלכותו של אחזיה. הנביא מספר שגם אחזיה, כאביו, לא הולך בדרך ה' ואף מכעיסו. מסיבה זו מואב פוגעים בישראל. מכאן והלאה מספר לנו הנביא על מחלת אחזיה ומותו כתוצאה מהליכתו לבעל זבוב.אילו רצה המחלק, הוא היה יכול להפריד בין מלכות יהושפט למלכות אחזיה ולפתוח את מלכים ב' שלושה פסוקים קודם לכן. אילו רצה, הוא היה יכול לחכות עוד שמונה עשר פסוקים ולכרוך את כל מלכות אחזיה במלכים א'.אם כן, מה פשר ההפסקה באמצע מלכות אחזיה? מה ההיגיון לפתוח שם ספר חדש?נדמה, כי אין מנוס מהמסקנה שהמחלק רצה להדגיש בפנינו פסוק מסוים מאוד: "ויפשע מואב בישראל, אחרי מות אחאב"אשאיר לכם להבין לבד את הסיבה לפתוח ספר דווקא בפסוק כזה.יש לציין שבחלוקה היהודית מדובר באמצעו של סדר י"ט. * ספר דברי הימים מתחלק לשניים בתפר שבין מלכות דוד למלכות שלמה. הראשון מסתיים בתום מלכות דוד, והשני נפתח בתחילת כהונת שלמה. גם כאן ההפרדה בין מלכות דוד לשלמה היא על ידי פרשה פתוחה, ובהחלט ניתן לומר שגם כאן חלוקת הספר לשניים בנקודה זו הגיונית. ושוב, צריך לזכור שחז"ל ראו בו ספר אחד. * לגבי נחמיה מדובר בסיפור שונה לחלוטין מכל מה שראינו עד עכשיו. מתחילה, אמור היה נחמיה לקבל ספר בפני עצמו. כך היו מתקבלים במסורת ישראל עשרים וחמישה ספרים. אך נחמיה חטא בחטא חמור שגרם לחז"ל בשלב ראשון לרצות לגנוז את הספר, אולם בסופו של דבר הוחלט כי נחמיה ייענש באי קריאת הספר על שמו. כך 'נבלע' נחמיה לתוך ספר עזרא.מהו אותו חטא שבגינו קרה הדבר?במסכת סנהדרין דף צ"ג עמוד ב' ניתנות שתי אפשרויות: 1) רבי ירמיה בר אבא: מפני שהחזיק טובה לעצמו שנאמר "זכרה לי אלוקי לטובה" - נביא לא אמור לבקש את טובתו האישית אלא את טובת כלל ישראל.2) רב יוסף: מפני שסיפר בגנותן של ראשונים - הגמרא מסבירה שהוציא לעז על חגי זכריה ומלאכי שלא ראו נבואה שהוא כן ראה.כך או כך, נענש נחמיה והספר לא קרוי על שמו, אלא הוא צורף לספר עזרא והינו חלק ממנו.המחלק הנוצרי החליט לחלוק על דברי חז"ל (ייתכן שלא היה כלל מודע אליהם) והפריד את נחמיה מעזרא וכך נוצרו שני הספרים כפי שהם מוכרים כיום. גם כאן ניתן לראות שהמחלק הגוי משנה מקביעת חז"ל. * ספר תרי עשר אוחד מלכתחילה על ידי חז"ל, שכן מדובר בספרים קצרים. גם כאן המחלק הנוצרי התערב וחילקם לשנים עשר חלקים. מהו סדר הספרים בתנ"ך כמה סדרים, פרשיות ופסוקים יש בכל ספר למה שימשה החלוקה היהודית מה קרה במשך הדורות יש לכם שאלות? זו הבמה שלכם, אתם מוזמנים לשאול שאלות ולהציע רעיונות להפצת החומש והרעיון.